EMEK JEOTEKNİK
emekjeoteknik@hotmail.com
İnkilap Sokak Örnek İşhanı No : 8/88
Kızılay / ANKARA

Zemin Etüdü

Zemin Etüdü

Zemin ve temel etütleri, temel tasarımı ile zemin-temel-yapı etkileşiminde kullanılacak zemin özellikleri, yeraltı suyu durumu, civar yapılar, yapı özellikleri, depremsellik, yapılacak yapı ve kazıların çevre ile olan ilişkisi gibi faktörler göz önüne alınarak sondajlı yada gözlemsel olarak Jeoloji Mühendisleri tarafından yapılan çalışmalardır.

Su Sondajı

Su Sondajı

Sondaj işlemine başlamadan önce delinecek formasyonların özellikleri tespit edilmeye çalışılmalı, bölgenin jeolojik ve jeofizik etüt raporları incelenmeli, yakındaki kuyulara ait bilgiler öğrenilmeli, sorun yaratabilecek formasyonların derinliği ve kalınlığı belirlenerek tedbir alınmalıdır.

Kuyu Ruhsatı

Kuyu Ruhsatı

Yeraltı suları yasasına göre Kuyu Ruhsatı alınması gerekli hallerde, yeraltı suyunun araştırılması ve temini amacıyla yapılacak her türlü arama, kullanma, ıslah ve tadil işleri için hazırlanacak belgelerin bu alanlarda yetkili jeolog, hidrojeolog ve mühendisler tarafından hazırlanması zorunludur.

Kazık - Ankraj

Kazık - Ankraj

Kazık ve ankraj uygulamaları, gelişen toplumlarda giderek artan yerleşim gereksinmeleri sorunu ile birlikte jeoteknik sorunların çözümünde her geçen gün daha önemli hale gelmiş, mühendislik projelerinde kaya ve zeminden oluşan problemlerin çözümünde vazgeçilmez bir uygulama konusu olmuştur.

İnkilap Sokak Örnek İşhanı No : 8/88
Kızılay / ANKARA
Telefon :
0 (312) 434 22 17

EMEK JEOTEKNİK

EMEK JEOTEKNİK

EMEK JEOTEKNİK

EMEK JEOTEKNİK

EMEK JEOTEKNİK
EMEK JEOTEKNİK